Svenska: Vetenskap: Humaniora: Språk: Indoeuropeiska: (Serbokroatiska Indoeuropeiska )


Serbokroatiska Indoeuropeiska Språk Humaniora Vetenskap Svenska.

Serbokroatiska, alternativt kroatoserbiska, senare beteckning BKS (förkortning för "bosniska, kroatiska och serbiska"), är ett omstritt samlingsbegrepp för ett antal sydslaviska språk och språkformer, som idag ofta betraktas som separata språk: bosniska, kroatiska, serbiska och senare montenegrinska. (wikipedia)